SERVICE CENTRE

服务中心

报障渠道:400服务热线24小时开通,华劲服务中心微信公众号、手机APP24小时畅通。

快速反应:接到用户报障信息后,15分钟内完成与用户的第一次联系并决定处理方式。

站内服务:1小时安排处理,并将安排情况及时向客户反馈。

外出服务:100公里内的,服务人员在3小时内到位;
                  100公里-200公里内的,服务人员在6小时内到位;
                  200公里-500公里内的,服务人员在12小时内到位;
                  500公里以上的或者是偏远地区,服务人员在48小时内到位。

服务回访:服务完成后,微信推送100%跟踪回访。